RYPETELLING

Lørdag 11.august 2001.

Vi har også i år vært med på rypetellingen som RJFF utfører for Statskog, men denne gangen gikk vi i Varfjellet. Sammen med oss var Knut (som plottet alle rypefunnene inn på GPS’en), Unni, Per Kyrre og Lise, samt hundene Acke, Penn, Cita II, Livi, Winnie og Vilja.


Lise Lillegård og Livi

Her har vi kaffepause inne ved Rikardtjønna.
Knut lager bål, og Per Kyrre koker kaffe.

Rypene var ikke mange, men vi så mange rovfugler i lufta. Kanskje dette var årsaken til at rypene trykket, for det kan vel ikke være dårlige hunder?????