Austbakken’s Vilja er HD-fri

Skal HD-avlesning hos NKK være som LOTTO?

Så har det skjedd igjen, rot og feil med avlesningen av røntgenbilder hos NKK.

Austbakken’s Vilja fikk første gang hoftene sine røntgenfotografert 12.01.99, og svaret kom etter 14 dager, svak HD begge sider. Dette var en nedtur for oss, men ikke verdens undergang. Vilja er en koselig og grei turkamerat, en god jakthund, og hun har fått flere fine premieringer på jakt-/apportprøver, så selv om avl nå var utelukket så ville vi beholde henne.

Men jeg slo meg likevel ikke helt til ro med denne HD-diagnosen. Tidligere erfaringer med NKK og deres avlesninger hadde gjort meg skeptisk, så da jeg skulle fotografere unghunden Winnie, ble Vilja også med for refotografering 10.07.00
Svaret på at Winnie var HD-fri mottok jeg etter ca. 14 dager, men svaret på Vilja lot vente på seg. 
Den 15.08.00 sendte jeg en mail og etterlyste svaret, men da svar ikke umiddelbart kom ringte jeg NKK den 17.08. Her hadde det skjedd en fatal feil hos NKK, to bilder var blitt forbyttet. D.v.s. at en annen hund som hadde fått Vilja’s resultat var «lykkelig uvitende» om at den hadde svak HD. Kanskje ikke så rart at NKK ventet i det lengste med at dette skulle komme for en dag.

Hvordan har så NKK håndtert denne saken? Jo, ikke helt ryddig, og noe arrogant sett fra vår side.
I brev av 28.08.00 fra generalsekretær Ole-Arvid Fosmo beklager de alltids feilen og tilbyr seg å dekke utgifter til refotograferingen, noe de også har gjort.
Og i brevet står det: «Årsaken til den feilen som oppstod vet vi ikke utover at det var en ren mennesklig feil som ble gjort. Heldigvis er det første gang i løpet av alle de år vi har avlest røntgenbilder at noe slikt har inntruffet, men når det skjer, har vi ikke noe valg utover at vi må sikre at vårt register ikke er diskuterbart og også korrekt.»

Pr. dags dato (11.02.02) står fortsatt Vilja i NKK’s register med HD, og raseklubben har fortsatt ikke mottatt noen endringer fra NKK.
I brev av 19.11.01 skriver generalsekretær Fosmo: «Til saken kan vi og bare gjenta vår beklagelse på den forbytting som opprinnelig fant sted, men tillater oss fortsatt å fastslå at dette var første gang noe slikt har skjedd, slik at de store endringer i etablerte rutiner ser vi da ikke behov for på denne bakgrunn.
Til det avleste resultat ble dette som alle andre oversendt raseklubben, men hvordan raseklubben gjør mottatte HD-resulteter videre kjent påvirkes/bestemmes ikke av oss. Hva som derfor har blitt trykket i for eksempel «Fuglehunden» (eller hva som ikke er trykket) kan vi derfor dessverre ikke besvare.» sitat slutt.

Når noe slik skjer, burde vel NKK gjennomgå sine rutiner, og sørge for bedre kvalitetssikring.

Vedkommende hannhund med HD står fortsatt som godkjent avlshund, og har fått forespørsler om parring. Men som den bevisste hundeeier selvsagt takket nei til. 
Hundeeieren satset stort på unghunden, og brukte mange penger på utstilling og jaktprøver. Burde ikke NKK tilby en viss form for erstatning?

Ellers vil jeg referere til innlegg i Fuglhunden nr. 2 og 3/2000 (brev og innlegg) ang. HD-avlesning.