Saltenprøven 07. og 08. september 2002

Her er den korrekte og fullstendige premielisten:

1 VK m/CK ES Blåvegens Prikksi Steinar Høgås
1 AK ES Skaididalens Pati Anton Henriksen
1 AK P Black Lucky’s Knota Ulf Lindh
2 AK ES Blåvegens Samantha Bertil Nyheim
1 UK B Tråslettens Frøhyd Bjørn Tråslett
1 UK P Vakkerdalens Edda Torfinn Stenersen/Frode Aunan
2 UK P Vakkerdalens Putte Frode Aunan