VK på Elsvatnet Sør lørdag 17. april 2004

Dommere: Roy Allan Skaret og Tore Holand.

Følgende hunder deltok:
GS Canto, Frank Stuvland
ES Gutten, John Simonsen
ES Tim, Ivar Ellingsen
B Ulle, Nils B. Skaar
SV Burre, Lars Farbu
ES Turbo, Geir Schei
ES Roy, Arve Aasen
ES Tiri, Sveinung Volden
ES Falco, Tomas Olofsson
GS Nurus, Terje Dalen
ES Aris, Arve Aasen
ES 1.Mai, John Simonsen
P Leo, Geir Jonny Mathisen
SV Zorro, Rune Fossum
ES Birk, Geir Arne Glad
SV Tsar, Jonny Mathisen
SV Totti, Yngvar Teodorsen
SV Vilja, Torbjørg Myhre

1.runde 15. minutters slipptid:
GS Canto – ES Gutten
Begge går godt i tungt og tildels uoversiktlig terreng. Canto viser seg dog mer for oss og jakter i bedre kontakt. Stort rypekull letter i anvist terreng.
Canto over Gutten.

ES Tim – B Ulle
Begge går meget bra i tungt terreng i mot, sidevind. I det innkallingsordre blir gitt forsvinner hundene nedenfor en kant. Fører av Ulle finner hundene i samstand. Tims fører er ikke tilstede. Vi ser rypekull på bakken, reisingsordre blir gitt. Begge reiser villig og er komplett rolig i oppflukt og skudd. Begge utreder og apporterer greit. Ulle settes hårfint over Tim da Ulle har en herlig trøkk i sitt søksopplegg.
Ulle, Tim, Canto, Gutten.

SV Burre – ES Turbo
Like etter slipp finnes hundene i samstand over en kant, med Turbo litt foran. På ordre går de på i etapper og reiser presist ryper. Begge er komplett rolig i oppflukt og skudd. Begge utreder og apporterer greit. Senere i slippet har Turbo føringen og vinner slippet.
Ulle, Tim, Turbo, Burre, Canto, Gutten.

ES Roy – ES Tiri
Tiri går glimrende i mot- sidevind og får med seg enormt med terreng i bredde og dybde. Roy driter en del i starten og kommer på etterskudd, men etterhvert så går også Roy meget bra, men blir klart slått av Tiri i dette slippet.
Ulle, Tim, Turbo, Burre, Tiri, Roy, Canto, Gutten.

ES Falco – GS Nurus
I motvinden jakter både Falco og Nurus meget bra. Falco jakter etterhvert glimrende og får med seg enormt med terreng i bredde og dybde og vinner slippet klart.
Ulle, Tim, Turbo, Burre, Tiri, Falco, Nurus, Roy, Canto, Gutten.

ES Aris – ES 1.Mai
I mot- sidevinden tar Aris straks føringen og holder denne slippet ut. Aris har en markering som han selv løser ut. Aris over 1. mai.
Ulle, Tim, Turbo, Burre, Tiri, Falco, Aris, Nurus, Roy, 1.mai, Canto, Gutten.

P Leo – SV Zorro Bare ti meter etter slipp går Zorro inn i stand på høyre kant, mens Leo slår ut til venstre. Zorro går villig på løpende rype og reiser denne. Komplett rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer greit. Senere jobber hundene på godlukt på hver sin kant – med 5-600 meter i mellom. Leo får stand, reiser noe forsiktig ryper og er komplett rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer greit. Zorro stand, slår ned i vinden to ganger og fester ny stand. Rype letter og Zorro er komplett rolig i oppflukt og skudd. Utreder greit. Her velger vi å si at ingen av hundene er slått i fugl, da de ikke hadde mulighet til å være to steder på samme tid. Zorro settes over Leo i slippet, selv om vi ikke har fått se så mye rent søksmessig av Zorro i dette slippet, han har stort sett brukt tiden på fuglearbeidene. 
Zorro, Ulle, Tim, Turbo, Leo, Burre, Tiri, Falco, Aris, Nurus, Roy, 1.mai, Canto, Gutten.

ES Birk – SV Tsar
Begge jakter godt i motvind. Vi ser TSAR markerer og løser ut og slår seg videre oppover lia. Birk kommer inn 60 meter lenger til siden og fester stand. Birk reiser djervt to, tre ryper og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer greit. Birk over Tsar.
Zorro, Birk, Ulle, Tim, Turbo, Leo, Burre, Tiri, Falco, Aris, Nurus, Roy, 1.mai, Canto , Gutten, Tsar.

SV Totti – SV Vilja
Begge starter ut meget bra i motvind. Langt ute ser vi Vilja ta stand i bratt motbakke. Når fører kommer til avanserer Vilja rutinert i etapper i den bratte bakken. Avslutter med kort presis reis av stort kull. Komplett rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer greit. Vilja tar like etter stand i bjørkeli. Vi ser rypa løpe på bakken, Vilja dreier bare på hodet etter rypa og holder standen. Rype letter og Vilja er komplett rolig i oppflukt og skudd. Utreder greit. Vilja over Totti.

Rangering etter 1. rund:
Vilja, Zorro, Birk, Ulle, Tim, Turbo, Leo og Burre alle med fugl. Tiri, Falco, Aris, Nurus, Roy, 1.mai, Canto, Gutten, Tsar og Totti alle uten fugl.

2.runde 15 minutter:
GS Canto – ES Tim
Like etter slipp ser vi Tim gå inn i stand. Ryper letter og Tim roes i oppflukt og skudd. Senere ny stand på Tim langt ute, Canto kommer inn i samme område og rypene letter. Begge er rolig. Senere ny stand på Tim langt ute, som holdes lenge. Når fører kommer til letter rypestegg litt til side for Tim. Det skytes og da letter det ryper rett foran Tim som er komplett rolig i oppflukt og skudd. Utreder greit. Tim over Canto som utgår.
Tim

ES Gutten – B Ulle
Begge går glimrende i medvinden, men Ulle revierer best og viser seg mest for oss. I det innkallingsordre blir gitt blir Gutten egenrådig oppe i en fjellside og han lar seg ikke kalle inn innen rimelig tid. Ulle over Gutten som utgår.
Tim, Ulle.

SV Burre – ES Roy
Vi starter her med å forsere et vann, i kanten på andre siden ser vi Burre ta stand, Roy sekunderer. I det f¿rer kommer til letter ryper noe tilside for Burre som er rolig i oppflukt og skudd. Utreder greit. Senere ser vi Roy trekke an og feste stand ut mot kant, Burre sekunderer. På ordre reiser Roy villig og presist enkeltrype. Komplett rolig i oppflukt og skudd. Roy utreder og apporterer greit. Senere har Burre en stand uten resultat. Roy over Burre.
Tim, Ulle, Burre, Roy.

ES Turbo – ES Tiri
Begge starter ut friskt. Vi ser Tiri trekker an og fester stand i nedoverbakke i bjørkeli. Når vi kommer frem har Tiri avansert litt. På ordre reiser Tiri djervt og presist ryper. Roes i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer greit. Senere ser vi Tiri ta stand, men ryper letter utenfor hold. Senere st¿kker Turbo og respekterer. Like etter kort stand på Turbo, rype letter og Turbo er rolig i oppflukt og skudd. Tiri over Turbo.
Tim, Ulle, Burre, Turbo, Roy, Tiri.

ES Falco – ES Aris
Rett etter slipp ser vi Falco ta stand, han går på og prøver å spikre løpende rype. Rype letter og Falco roes. Det hele skjer utenfor jaktbart hold. Senere ser vi to ganger at det letter rype i området hvor begge hundene er uten at situasjonen kan bedømmes. Så ser vi Falco gå inn i stand. På ordre reiser han djervt og presist ryper. Roes i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer greit. Senere ser vi Aris ta stand, Falco kommer til og går forbi. Vi kan ikke se fugl i denne situasjonen. Begge hundene utgår, Falco pga manglende sekundering og Aris pga misbrukte sjanser.
Tim, Ulle, Burre, Turbo, Roy, Tiri.

GS Nurus – ES 1.mai
Nurus tar føringen fra start av. Langt ute ser vi at Nurus tar stand. Vi kan se rype bak bjørkelegg når vi nærmer oss Nurus som nå har satt seg i standen. Når fører kommer til reiser Nurus seg og avanserer frem til ny stand. Rype letter og Nurus er rolig i oppflukt og skudd. Nurus utreder og apporterer greit. Nurus holder koken slippet ut, mens 1.Mai modererer seg såpass at vi velger å avslutte henne her. Nurus over 1.mai som utgår.
Tim, Ulle, Burre, Turbo, Nurus, Roy, Tiri.

P Leo – ES Birk
Begge starter ut flott, vi ser Leo gå inn i stram stilfull stand på liten kolle. Leo reiser presist enkeltrype og er komplett rolig i oppflukt og skudd. Utreder greit. Begge hundene slippes på og Leo tar stand bare noen hundre meter unna. Rype letter og Leo er rolig i oppflukt og skudd. Utreder greit. Senere ny stand der rype letter på Leo som igjen er rolig i oppflukt og skudd. Utreder greit. Leo over Birk.
Leo, Tim, Ulle, Burre, Turbo, Nurus, Roy, Tiri, Birk.

SV Zorro – SV Totti
Begge går godt og Zorro viser oss nå et flott medvindssøk. Han blir imidlertid for sein til å plukke rypene som Totti tar nede i en kant. Totti står i stram stilfull stand og reiser villig og presist rype. Komplett rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer greit. Totti over Zorro.
Leo, Tim, Ulle, Zorro, Burre, Turbo, Nurus, Roy, Tiri, Totti, Birk.

SV Tsar – SV Vilja
Vilja tar straks føringen og holder denne egentlig i hele slippet. Vi ser Tsar markerer langt ute, deretter går han på og forfølger rype på en unghunds måte. Vilja over Tsar som utgår.

Rangering etter 2. runde: Leo, Tim, Vilja, Ulle, Zorro, Burre, Turbo, Nurus, Roy, Tiri, Totti, Birk, alle med fuglearbeid.

3. runde på fem minutter:
SV Totti – ES Birk
Rett etter slipp ser vi Totti gå inn i stand med Birk sekunderende bak. Totti reiser villig og presist rype og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder greit. Senere ser vi Birk i stand, avanserer i etapper nedover bratt kant mot åpen elv. Totti slippes på, akkurat i det Birk fester ny stand og reiser presist rype. Det skytes og Birk er rolig i oppflukt og skudd. Samtidig fester Totti stand lenger oppe på kanten. Rype letter presist foran Totti som er rolig i oppflukt og dommer ber f¿rer om ikke Œ skyte da vi mŒ begynne å spare på skuddene. Totti over Birk i slippet. Totti, Birk.

ES Tiri – ES Roy
Begge jakter fortsatt meget godt. Roy tar stand, går villig på, men ingen fugl kan observeres. Tiri over Roy.
Totti, Roy, Tiri, Birk.

GS Nurus – ES Turbu
Begge jakter fortsatt meget bra og settes likt i dette slippet.
Totti, Turbo, Nurus, Roy, Tiri, Birk.

SV Burre – SV Zorro
Zorro tar føringen i slippet og vi ser Zorro ta stand langt fram, ryper letter og Zorro er rolig. Dette skjer utenfor jaktbart hold. Zorro over Burre.
Zorro, Totti, Turbo, Burre, Nurus, Roy, Tiri, Birk.

B Ulle – SV Vilja
Begge går fortsatt meget godt med Ulle i en liten føring. I det tiden er ut melder fører av Ulle stand. Når vi kommer frem står hundene delvis mot hverandre og vi velger å se det hele som en samstand. Ryper letter og begge hundene er rolige i oppflukt og skudd. Begge utreder greit. Ulle over Vilja i slippet.
Vilja, Ulle, Zorro, Totti, Turbo, Burre, Nurus, Roy, Tiri, Birk.

P Leo – ES Tim
Begge jakter fortsatt meget bra i tungt terreng, settes likt i dette slippet.
Leo, Tim, Vilja, Ulle, Zorro, Totti, Turbo, Burre, Nurus, Roy, Tiri, Birk.

Premieliste:
1.VK m/CK P Forfjorddalens Leo, Geir Jonny Mathisen 4 fuglearbeider 2 m/reis.
2.VK m/CK ES Skrubbhaugens Tim, Ivar Ellingsen 3 fuglearbeider 1 m/reis.
3.VK SV Austbakkens Vilja, Torbjørg Myhre 3 fuglearbeider 1 m/reis.
4.VK B Ulle, Nils B. Skaar 2 fuglearbeider 1 m/reis.
5.VK SV Austbakkens Zorro, Rune Fossum 2 fuglearbeider 1 m/reis, pluss 1 stand og en gang slått i fugl.
6.VK SV Totti, Yngvar Teodorsen 3 fuglearbeider 2 m/reis og 3 gang slått i fugl.

Ikke p å premielisten, men med godkjente fuglearbeider:
7 ES Langvellas Turbo, Geir Schei 2 fuglearbeid, 1 m/reis, 1 gang slått og 1 støkk.
8 SV Burre, Lars Farbu 2 fuglearbeid 1 m/reis, 1 noe upresis, 1 gang slått.
9 GS Nurus, Terje Dalen 1 fuglearbeid uten reis.
10. ES Hattbekkens Roy, Arve Aasen 1 fuglearbeid med reis, 1 gang slått i fugl.
11. ES Limingruets Tiri, Sveinung Volden 1 fuglearbeid m/reis, 1 gang slŒtt, 1 makkers støkk.
12. ES Birk, Geir Arne Glad 2 fuglearbeider med reis, fire ganger slått i fugl.

Vi takker for en trivelig dag i fjellet med totalt 27 stander, 39 oppflukter og nesten 100 ryper på vingene i løpet av en flott, men noe tung dag!

Med hilsen dommerne Roy Allan Skaret og Tore Holand.