Ranaprøven 12. og 13. okt. 2009

På Rana JFF sin seinhøstprøve, som egentlig ble som en vinterprøve p.g.a. svært tildlig snefall. Skiføret var slett ikke verst, og rypene var stort sett greie, men noe lette på vingene.

Heika klarte imidlertid å ivareta en av sine sjanser på fugl, som medførte en 2. UK.

Dette medfører også at hun nå har 2. UK samlekombinert.