Gjønnes – Mai 2012

Kvitsteindalens Heika stilte på apportprøven på landssamlinga på Gjønnes, Orkdal 26. mai 2012, 
og klarte en 2. premie apport. Så her trengs det forsatt noen små justeringer før neste prøve i Vefsn, første helga i juli.