En fantastisk sommeren er over, og jaktprøvene er i full gang.

Hundene har i sommer fått brynt seg på Fäviken Game Fair, hvor Joyce deltok på dressurkurs med Mathias Westerlund, og
Heika deltok på apportkurs med Anders Nicklason. Vi har også deltatt på apportprøve i Orkdalen hvor Heika fikk 2. AK apport, men 
på apportprøven til Vefsn JFF på Kvalforssætra ble det 2 x 1 AK apport på Heika, og 1 UK apport på Joyce.