Mitt krav til hannhunden

Mitt krav til hannhunden

 Den må være passe stor; ikke for tung og ikke for lett. 
– Mest mulig riktig bygget etter gjeldende standard. 
– Godt gemytt, og et godt åpent og tillitsfullt blikk.
– Meget godt hårlag; ref. standarden. 
– Ingen arvelige defekter som manglende tenner etc.
– Fri for stressfaktorer.
– Må være dresserbar.
– Fri for HD i genene så langt det er mulig.

Så til det viktigste:
– Må være stille.
– Tåle å være alene uten å gi lyd fra seg.
– Jaktmessig på topp.
– Stor jaktlyst; med det mener jeg en hund som jakter etter forholdene og tar med seg terrenget i stor bredde og med passe framdrift i god kontakt med jegeren.
– Stor viltfinnerevne.
– Han må være sterk å gå på vinden og bruke den maksimalt. Det betyr at hunden skal vende riktig på vinden og utnytte den optimalt.
– Altså en hund som ikke bare springer ut i en fryktelig fart, og arbeider for seg selv!!
– Det er heller ikke noe hindring at hunden er en god rapportør.
– Hunden må også være en god reiser i standsituasjon.
– Men må også kunne sekundere.

Og så er det å sette sammen de riktige kombinasjonene for å oppnå et topp resultat. Vanskelig – spør du meg.

Det spiller jo også en meget stor rolle hvem som får hånd om valpen, og får utnyttet det maksimale som ligger i den.

Ta kontakt snarest dersom du ønsker å skrive deg på lista som interessert valpekjøper.