Austbakken’s Æ’ Robin

Austbakken’s Æ’ Robin

Reg.nr. 19374/02

Valp etter Austbakken’s VILJA(Reg.nr. 01092/98) og 
INTUCH SUCH DKCH SJCH Gyvellunds TERVE (DKK 02223/99), eier: Åke Sjöström, Sverige.

Stamtavle

Eier: Jan Erik Ramsvik, Bodø


Her er Æ-Robin foran et flott «isslott», 4-5 måneder gammel.