Austbakken’s AEIPA

Austbakken’s AEIPA

Reg.nr. N-19377/02

Valp etter Austbakken’s VILJA(Reg.nr. 01092/98) og 
INTUCH SUCH DKCH SJCH Gyvellunds TERVE (DKK 02223/99), eier: Åke Sjöström, Sverige.

Stamtavle

Eier: Peter Gardmo, Stugun, Sverige