Austbakken’s ÆRGO

Austbakken’s ÆRGO

Reg.nr.19371/02

Valp etter Austbakken’s VILJA(Reg.nr. 01092/98) og 
INTUCH SUCH DKCH SJCH Gyvellunds TERVE (DKK 02223/99), eier: Åke Sjöström, Sverige.

Stamtavle

Eier: Brynjulf Olsen, Harstad