Austbakken’s ÆSOP

Austbakken’s ÆSOP

Reg.nr. 19373/02

Valp etter Austbakken’s VILJA(Reg.nr. 01092/98) og 
INTUCH SUCH DKCH SJCH Gyvellunds TERVE (DKK 02223/99), eier: Åke Sjöström, Sverige.

Stamtavle

Eier: Steinar Skjetnemark, Levanger