Ø-kullet – 2 uker

Valpene 2 uker

Alle valpene veier nå fra 1000 – 1200 gr. De har fått øyne, og tiden går med til å spise og sove. De 6 helbrune ser i utganspunktet ganske like ut, men det er små tegn som skiller dem. F.eks. bliss i brystet, og litt grått på labbene.

Bakgrunnsbildet er et maleri av mor Vilja i stand på rype.


Den skimle hannen har mye brunt på ryggen, og føttene er allerede blitt mørk skimmel.