Ø-kullet – 3-4 uker

Valpene 3-4 uker

Valpene utvikler seg fint, og er nå begynt å få litt ekstra føde. 

Det er enda litt uvant, både med gresset, og maten.
Men her begynner det nå å bli trangt om plassen

Helbrun hanne med bliss i brystet, og noen hvite hår ytterst på halen.

Skimmel hanne på tur for føste gang.
   

Det kommer flere bilder senere, men enda er de så like at man ikke kan skille dem fra hverandre på bildene.