Austbakken’s Ztorm

Austbakken’s Ztorm

Valp etter Austbakken’s VILJA(Reg.nr. 01092/98) og 
hollandske SUCH Tyson v d Kiek Hoeve (S-14786/98 B S, eier: Eva Siewertz, Umeå).

Født 13.12.01 Eier: Sturle Olsen, Grubhei


4 måneder gammel.